Equipo de Profesionales de Talleres El Palmar

Manuel - Oficina Joaquín - Oficina Juan - Mecánico
Antonio-Mecánico Moi - Mecánico Joaquín - Mecánico
Paco - Pintor Jefe Paco - Pintor Francis - Recambios
Santi - Mecánico Jose - Mecánico Manolo - Chapista
Ismael - Mecánico