Equipo de Profesionales de Talleres El Palmar

Manuel - Oficina Joaquín - Oficina Juan - Mecánico
Antonio-Mecánico Alex - Mecánico Adrián - Mecánico
Paco - Pintor Jefe Paco - Pintor Jose - Chapista
Santi - Mecánico Jose - Mecánico Manolo - Chapista