Equipo de Profesionales de Talleres El Palmar

Jose - Mecánico Joaquín - Oficina Juan - Mecánico
Antonio-Mecánico Alex - Mecánico David - Mecánico
Paco - Pintor Juanjo - Mecánico Jose - Chapista
 
Santi - Mecánico Manolo - Chapista